Standaard basismodules:

Algemene hulpverlening

Een werkgever is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Zo blijft tijdens gevaarlijke situaties op het werk, de schade en het letsel bij werknemers, bezoekers en eventueel bewoners beperkt. De werkgever is ook verplicht om te weten hoe hij melding moet maken van een incident en wie er gealarmeerd moet worden. Hoe dit in de praktijk werkt, word tijdens deze module duidelijk. Zo bespreken wij tijdens deze module bijvoorbeeld de algemene hulpverleningsregels die op iedere BHV-inzet van toepassing zijn.

Duur: +/- 1 uur

Eerste hulp

Kennis van eerste hulp is van groot belang om te weten hoe u kunt reageren tijdens een noodsituatie. Uit onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van het bedrijfsleven en de vrijwilligers op verenigingen echt weten hoe zij eerste hulp kunnen verlenen op het moment dat er wat aan de hand is. Tijdens deze module leert u op een praktische manier de basis eerste hulp technieken toe te passen. Tijdens deze module komen onder andere de 5 belangrijkste eerste hulp technieken en het adequaat optreden tijdens eerste hulp situaties aan bod.

Duur: +/- 1 uur

Brandgevaar & brandblusmiddelen

Als u in een restaurant werkt, kunt u uzelf voorstellen dat er in de keuken brand ontstaat. Maar hoe groot is nu de kans dat er op uw bedrijf brand ontstaat? Heeft u weleens achteloos een brandende sigaret weggegooid in de afvalcontainer? En heeft u er ooit over nagedacht hoeveel (ontbrandbare) apparaten er op kantoor staan? En vergeet niet hoe snel laswerkzaamheden of solderen een brandje kunnen veroorzaken. Draagbare blustoestellen zijn altijd rood en cilindervormig en u kunt ze in uw eentje bedienen. Blustoestellen zijn altijd voorzien van pictogrammen en werken in de basis allemaal op de zelfde wijze. Maar welk blustoestel gebruikt u nou voor welk type brand? Hoe lang kunt u een blustoestel gebruiken en hoe doet u dit op de meest effectieve manier? Tijdens deze module laten wij u zien welke soorten blustoestellen u in de praktijk op de verschillende soorten branden kunt toepassen en leren wij u onder andere hoe brand ontstaat, de verschillende brandstadia, de verschillende soorten branden en de bijkomende gevaren van brand.

Duur: +/- 1 uur

Communicatie & Ontruiming

Soms is het nodig om het pand waarin u en uw collega’s zich bevinden te ontruimen. Goed en geordend ontruimen is geen gemakkelijke klus. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen de BHV’ers en de werknemers van uw organisatie. Deze afspraken moeten via instructie en voorlichting ook echt bekend worden gemaakt aan het personeel. Bovendien zijn ze schriftelijk vastgelegd in het ontruimingsplan. Ook een bedrijfspand zelf moet de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen hebben. En uiteraard moeten de juiste reddingsmiddelen aanwezig zijn, die passen bij de situatie binnen de organisatie. Tijdens deze module gaan wij in op de volgende onderwerpen: waarom en wanneer ontruimen, het veilige verloop van de ontruiming, noodverlichting, verzamelplaats, vluchtwegen, ontruimingen en menselijk gedrag en opvang van medewerkers en externe hulpdiensten. Daarnaast worden de taken van de BHV’ers bij ontruiming besproken.

Duur: +/- 1 uur

Keuzemodules:

Reanimatie & AED

Zuurstof en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder zuurstof kan een mens niet leven en dat is dan ook de kern van reanimeren. Als iemand een hartstilstand of circulatiestilstand heeft gehad, is er dus maar 1 ding belangrijk: er moet weer zuurstofrijk bloed door de aders gaan stromen. U moet dus snel handelen, want zonder zuurstof zal er binnen 4 tot 6 minuten schade aan de hersenen en andere organen ontstaan. Een module van actie dus, maar ook van serieuze hulpverlening. Indien uw organisatie de beschikking heeft over een AED dan zal dit onderwerp tevens tijdens deze module worden behandeld.

Duur: +/- 1 uur

 

Spoedeisende eerste hulp

U loopt op straat en iemand zakt voor uw neus in elkaar. Of u bent op uw werk en u ziet dat de mond van uw collega ineens scheef hangt. Als BHV’er zult u naast op u werk ook buiten uw werkomgeving best weleens in zo’n situatie terecht komen. Wat is er dan fijner om te weten wat u kunt doen? Tijdens deze module leert u hoe u moet handelen tijdens de meest voorkomende spoedeisende en (soms) levensbedreigende situaties zoals; angina pectoris, beroerte, epileptische aanval, hartinfarct, hersenschudding, shock, suikerziekte en verstikking & verslikking.

Duur: +/- 1 uur

 

Uitgebreide Eerste hulp

BrandwondenDe module uitgebreide eerste hulp is een uitbreiding op de ‘standaard basismodule Eerste Hulp’. Tijdens deze module gaan wij dieper in op de eerste hulp technieken en de procedures bij ernstige verwondingen en letsels. Onderstaande onderwerpen komen tijdens deze module uitgebreid aan bod. Onderwerpen: Verstuikingen en kneuzingen, ontwrichtingen, breuken en wervelletsel, uitwendige wonden, brandwonden en oogletsel.

Duur: +/- 1 uur

 

Verbandleer

Wondkompres, drukverband, wondsnelverband, u heeft er vast wel eens van gehoord of bent één van deze verbanden tegengekomen in de EHBO trommel. Maar weet u ook welk verband u op welke wonden toepast? En weet u hoe u de verschillende beschikbare verbanden aanlegt? Tijdens de module verbandleer leren wij u alle toepassingen van de verschillende verbandmaterialen in de praktijk toe te passen. Een verband kan meerdere funtes hebben, zoals; Een open wond afdekken om besmetting van de wond te voorkomen, zoals bij een wonddekverband. Een ernstige bloeding stelpen, zoals bij een wonddrukverband. Een gewrichtsletsel steun en rust geven, zoals bij een drukverband. Zwelling van een gewricht of kneuzing voorkomen, zoals met een drukverband. Een lastige plaats verbinden, zoals op het hoofd, met een doekverband.

Duur: +/- 1 uur

 

Blusoefeningen

Tijdens de ‘standaard basismodule brandgevaar en brandblusmiddelen’ leert u de theorie omtrent de verschillende soorten brandstadia en de toe te passen brandblusmiddelen. Wat het effect is van de verschillende soorten brandblusmiddelen en hoe u deze in de praktijk toepast komt tijdens deze module uitgebreid aan bod. Tijdens deze module zullen, afhankelijk van de bij u aanwezige voorzieningen, de volgende brandblusmiddelen worden behandeld: CO2 blussers, (sproei)schuimblussers en een brandslanghaspel.

Duur: +/- 1 uur

 

Ontruimingsoefening

OntruimingsoefeningTijdens de standaard basismodules van de BHV cursus leert u de procedures omtrent het ontruimen van uw gebouw. Maar hoe gaat dit er in de praktijk aan toe? Hoe reageren de niet BHV’ers in het pand als er echt wat aan de hand is? Hoe verloopt de communicatie tussen de BHV’ers tijdens een echte calamiteit? Door een geënsceneerde ontruimingsoefening te houden bootsen wij de mogelijke risico’s binnen uw werkomgeving realistisch na. Een bedrijfsnoodorganisatie moet periodiek getoetst worden. Hierbij dienen op basis van de aanwezige (rest)risico’s heldere oefendoelen geformuleerd te worden die input geven aan de evaluatie en vervolgoefeningen. De oefendoelen, en daarmee de scenario’s voor de ontruimingsoefeningen, kennen een opbouw in een cyclus van 5 fasen. Indien na evaluatie een bepaalde fase met voldoende resultaat wordt afgesloten, dan kan de volgende fase worden ingepland en daarmee de oefening worden opgeschaald. De vijf fasen onderscheiden zich door de toegepaste moeilijkheidsgraad waarbij de BHV’ers actief moeten zoeken naar oplossingen voor de geënsceneerde calamiteit. Door de jaarlijkse verplichte ontruimingsoefening onderdeel te laten uitmaken van de BHV cursus kunt u tot wel €450,00 per jaar extra besparen.

Duur: +/- 1 uur

 

Preventie rondgang door het gebouw

Waarschijnlijk werkt u al een geruime tijd op dezelfde werklocatie. Maar weet u ook waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is? En weet u de dichtstbijzijnde EHBO koffer of brandblusmiddelen blindelings te vinden? Tijdens deze module zult u met de instructeur een preventierondgang maken door het gebouw. De instructeur zal samen met u bekijken welke middelen er beschikbaar zijn en welke preventieve maatregelen er in het object genomen zijn. De instructeur geeft u tips en adviezen welke u als BHV’er mee kunt nemen tijdens uw dagelijkse werkzaamheden.

Duur: +/- 1 uur

 

Coördinerend BHV’er

Niet elke bedrijfsnoodorganisatie heeft de beschikking over ploegleiders welke tijdens een calamiteit leiding geven aan de aanwezige BHV’ers. Het is belangrijk dat tijdens een calamiteit één van de BHV’ers de leiding op zich neemt en het contact voert met de in en externe hulpverleningsdiensten om zo de orde en de veiligheid te kunnen bewaken. Tijdens deze module leert u als BHV’er op te treden als ploegleider tijden een calamiteit. Door gebruik te maken van deze module hoeven er geen ploegleiders meer opgeleid te worden en krijgt elke aanwezige BHV’er de vaardigheden aangeleerd welke nodig zijn om het overzicht te houden tijdens calamiteiten.

Duur: +/- 1 uur

 

Ontruimingsplan & procedures

Hoogstwaarschijnlijk heeft uw organisatie de beschikking over een ontruimingsplan. Het ontruimingsplan is immers de basis waar de interne procedures omtrent ontruimen staan beschreven en de basis vormt van de BHV cursus en de jaarlijkse ontruimingsoefeningen. De vraag is alleen; Kent u de interne procedures bij calamiteiten? En heeft u het ontruimingsplan wel eens gelezen? Weet u bijvoorbeeld waar de verzamelplaats voor calamiteiten is en of er en intern alarmnummer wordt gehanteerd? Tijdens deze module zullen alle belangrijke onderdelen en procedures uit uw eigen ontruimingsplan uitvoerig worden besproken.

Duur: +/- 1 uur

 

Portofoon communicatie

Indien uw organisatie de beschikking heeft over portofoons is het van groot belang hier regelmatig mee te oefenen. Tijdens deze module leert u de basisprincipes van portofoongebruik en de valkuilen van het communiceren met portofoons met meerdere BHV’ers tegelijk. Tijdens de portofoon oefeningen zal er worden gewerkt in groepjes en is het het doel om goed en duidelijk te leren communiceren met de portofoon tijdens verkenning van de eigen locatie.

Duur: +/- 1 uur

 

Praktijkoefening rook

De gevaren van rook worden vaak onderschat, er wordt vaak gedacht ‘ik houd wel even mijn adem in en ren snel door de rook naar de nooduitgang’. Maar wist u dat rook verblind, snel ontwikkeld, zeer heet kan zijn altijd giftige stoffen bevat? Het is daarom van groot belang rook ten alle tijden te vermijden en snel en veilig te ontruimen. Door tijdens deze module te oefenen met zogenaamde ‘blindmaskers’ leert u hoe desoriënterend rook bij brand werkt en hoe snel u in de rook zult stikken voordat u een vluchtweg heeft kunnen vinden.

Duur: +/- 1 uur

 

Evacuatiestoel training

Indien uw organisatie de beschikking heeft over een evacuatiestoel is het aan te raden hier minimaal 1 maal per jaar mee te trainen. Hoewel een evacuatiestoel een handig hulpmiddel is tijdens een ontruiming en uitval van liften brengt het gebruik van een evacuatiestoel ook gevaren met zich mee indien deze zonder kennis van gebruik wordt ingezet. De evacuatiestoel is een leuke praktische training waarbij er in uw locatie wordt geoefend met het type evacuatiestoel welke in uw locatie hangt.

Duur: +/- 1 uur

Wilt u een offerte voor één van onze diensten?