Onze klanten geven ons een 9,6

Brandwerende afdichtingen

Tijdens het aanleggen van nieuwe installaties, doorvoeren van mutaties en het organiseren van verbouwingen in uw gebouw, kan het zijn dat er defecten ontstaan aan de brandscheidingen en de compartimentering. Om aan de brandwerendheidseisen die worden gesteld aan de betreffende scheidingen te voldoen, dient u deze te voorzien van brandwerende afdichtingen. Na het aanbrengen van brandwerende afdichtingen dient u deze, volgens artikel 1.16 lid 2 van het bouwbesluit, op adequate wijze te beheren en onderhouden.

De applicateurs van Veiligheid Direct zijn gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van brandwerende en brandvertragende materialen en afdichtingen. De applicateurs dichten sparingen in wanden en vloeren af en brengen kit, coating, brandmanchetten en brandkleppen aan om eventuele rook en vuuruitbreiding te voorkomen. Tevens zijn de applicateurs van Veiligheid Direct gespecialiseerd in het brandwerend bekleden van onder andere staalconstructies en het aanbrengen van brandwerende plafonds en wanden.

Brandwerende afdichtingen aanbrengen

Het gebruik van een gebouw is dynamisch. Vaak worden in de loop der jaren verbouwingen gerealiseerd en nieuwe installaties aangelegd. Hierbij worden brandscheidingen vaak onderbroken door bijvoorbeeld kabelgoten, leiding doorvoeren en luchtbehandelingskanalen. Wanneer dit soort defecten en doorvoeringen aan de brandscheidingen ontstaan dienen deze te worden voorzien van brandwerende afdichtingen. Deze brandwerende afdichtingen dienen aan de ‘brandwerendheidswaarde’ van de betreffende brandscheiding te voldoen. Deze ‘brandwerendheidswaarde’ kan worden vereist vanuit het bouwbesluit of zijn verkregen wegens het rechtens verkregen niveau. Deze ‘brandwerendheidswaarde’ noemt men ook wel WBDBO. WBDBO staat voor Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag.

Samen met u gaan wij op zoek naar een passende oplossing om defecten en doorvoeringen aan uw brandscheidingen met gecertificeerde materialen brandwerend af te dichten. Daarbij gaan wij uit van een zo optimaal mogelijke verdeling tussen veiligheid en kosten.

Logboek brandwerende afdichtingen

De brandwerende afdichtingen welke door onze applicateurs worden aangebracht worden opgetekend in een logboek. Het logboek is voorzien van sparingskaarten waarin de gegevens van de brandwerende afdichtingen zijn opgetekend. Te denken valt aan; datum reparatie, afmetingen, locatie, type afdichting, gebruikte materialen en de brandwerendheid. Ook worden er in het ‘logboek brandwerende afdichtingen’ foto’s opgenomen zodat deze op een duidelijke wijze worden geadministreerd.

Kwaliteit brandwerende afdichtingen

De applicateurs van Veiligheid Direct zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de branche en worden regelmatig in- en extern bijgeschoold op het gebied van brandwerende afdichtingen. Onze applicateurs werken landelijk en zijn gewend zich aan te passen aan de situatie van de klant. Onze applicateurs werken dagelijks op verschillende soorten locaties zoals bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen, retail omgevingen en parkeergarages.

Alle brandwerende en brandvertragende materialen zijn gecertificeerd en worden aangebracht conform de daarvoor geldende wet en regelgeving en geheel volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Wilt u een offerte voor één van onze diensten?