Onze klanten geven ons een 9,6

Quickscan brandveiligheid

Wilt u als eigenaar of gebruiker van een gebouw zekerheid of de bij u toegepaste brandveiligheidsvoorzieningen afdoende zijn voor de risico’s in uw gebouw? De adviseurs van Veiligheid Direct kunnen u middels een quickscan snel duidelijkheid geven. U ontvangt een heldere rapportage zodat u precies weet of uw organisatie onnodig risico loopt.

Is uw gebouw brandveilig?

In 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. In de hoofdstukken 6 en 7 zijn voorschriften opgenomen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Gebruikers van gebouwen waarin een verhoogd risico geldt (aantal aanwezige personen, niet- of verminderde zelfredzaamheid), moeten een Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik aanvragen. Deze vergunning vervangt de voormalige Gebruiksvergunning.

Naast de eisen voor het brandveilige gebruik moet elk gebouw ook voldoen aan de algemene (bouwkundige) eisen uit het Bouwbesluit 2012. Denk hierbij aan de brand compartimentering of de brandveiligheidsinstallaties.

De meeste eigenaren of gebruikers van een gebouw waarin een verhoogd risico geldt hebben in het verleden al een gebruiksvergunning gekregen. Hiermee zou de bouwkundige situatie en het gebruik voldoende moeten zijn geregeld en gaat de eigenaar of gebruiker ervan uit dat alle risico’s maximaal zijn afgedekt. Maar is dit werkelijk zo?

Bij de afgifte van een Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik gaat het bevoegd gezag, veelal de gemeente, af op de ooit verstrekte bouwvergunning voor het gebouw. In deze bouwvergunning zijn bijvoorbeeld de brandscheidingen en de brand compartimentering in het gebouw aangegeven. Deze tekeningen zijn de basis voor de af te geven Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik. Een inspectie voor afgifte van de vergunning gebeurt vaak slechts op hoofdlijnen door middel van een visuele inspectie.

Het probleem en het gevaar schuilt echter in zaken die men niet gemakkelijk visueel kan inspecteren. Boven de zwevende plafonds bijvoorbeeld zijn in de loop der tijd, door het uitvoeren van technische aanpassingen, defecten ontstaan aan brandscheidingen. Ongeacht alle afgegeven vergunningen blijkt dan dat bij een brand vluchtwegen uitvallen door rookverspreiding, of dat een brand ongecontroleerd en snel kan uitbreiden.

Bij recente onderzoeken uitgevoerd door Veiligheid Direct blijkt dat het voorgaande in nagenoeg 99% van bestaande bouwwerken van toepassing is!

Neem geen risico!

Ongeacht het feit dat de eigenaar of gebruiker beschikt over alle benodigde vergunningen, blijft de eigenaar of gebruiker verantwoordelijk voor het op orde houden van de brandveiligheidsvoorzieningen zoals oorspronkelijk is opgetekend in de bouwvergunning van het gebouw.

Veiligheid Direct biedt nu de mogelijkheid voor het uitvoeren van een gratis quickscan naar de staat van de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen in het gebouw. In overleg met de eigenaar of gebruiker voeren wij een onderzoek uit in een deel van het gebouw. De eigenaar of gebruiker ontvangt hierna een rapportage met heldere aanbevelingen. Dit alles voeren wij geheel kosteloos uit.

Wilt u een offerte voor één van onze diensten?