Onze klanten geven ons een 9,6

Brandscan conform NEN 6059

In de NEN 6059 is vastgelegd hoe een bouwwerk op een uniforme wijze op brandveiligheid kan worden geïnspecteerd. Middels de NEN 6059 worden de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten van het gebouw getoetst in relatie tot het wettelijk vereiste niveau.

Resultaten van de brandscan worden inzichtelijk gemaakt door afwijkingen ten opzichte van het eisenpakket aan te duiden als zogenaamde A-, B- of C-tekorten, waarbij A-tekorten ernstiger zijn dan C-tekorten. Deze indeling in tekorten is gebaseerd op een wegingsmodel. In dit wegingsmodel is aan elke eis een bepaalde score (I, II of III) gegeven, die geeft het belang weer van de betreffende eis ten opzichte van de totale brandveiligheid. Het doel van deze methode is door middel van visuele steekproeven op een relatief snelle wijze inzicht te verkrijgen in de algemene staat van een gebouw ten aanzien van het aspect brandveiligheid. De resultaten van de brandscan NEN 6059 vormen het uitgangspunt voor een eventuele vervolgtraject. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de methode is gebaseerd op steekproeven en niet op een volledige opname van de staat van alle gebouwonderdelen. Indien u alle gebouw e installatie onderdelen in kaart gebracht wilt hebben adviseren wij een detailonderzoek brandveiligheid door ons te laten uit voeren. Onze inspecteurs voldoen aan de competenties die in de NEN 6059 zijn vastgelegd.

Wilt u een offerte voor één van onze diensten?