Onze klanten geven ons een 9,6

LogboekenOnline

LogboekenOnline is geavanceerde online software waarmee het mogelijk is om de status van brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw efficiënt te monitoren. Met gebruiksvriendelijke routines kunnen specificaties van afzonderlijke brandveiligheidsvoorzieningen en actuele check-ups worden ingegeven in een digitaal systeem. Diverse betrokkenen kunnen deze gegevens raadplegen en afhankelijk van hun authorisatie aanpassen. Hierdoor ontstaat een up-to-date logboek ‘in the cloud’. Doordat het logboek niet meer als fysieke ordner vol papieren aanwezig is, zijn de gegevens minder kwetsbaar, gemakkelijker actueel te houden en veel inzichtelijker. Alle bestanden zijn in LogboekenOnline digitaal te raadplegen, te verzenden of in overzichtelijke rapportages te printen vanaf welke locatie dan ook. Dit draagt in belangrijke mate bij tot meer zekerheden rond de brandveiligheidssituatie van een gebouw. LogboekenOnline geeft u tevens de mogelijkheid om documenten en gegevens van uw overige technische installaties digitaal op te slaan. LogboekenOnline® is een geregistreerd handelsmerk

Meer inzicht via LogboekenOnline

LogboekenOnline is gebouwd in meerdere niveaus. Zo werken bijvoorbeeld de installateur van de brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van de noodverlichting in hun eigen laag, niet zichtbaar voor elkaar. De facilitair manager heeft een totaaloverzicht, desnoods van meerdere installaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende informatie wordt beschikt. Documentenstroom binnen facilitair beheer? U heeft er ‘geen omkijken meer naar’.

Ideaal voor de installateur

Een middelgrote installatie is binnen 30 minuten volledig in te voeren waarbij zelfs automatisch een functiematrix wordt samengesteld. LogboekenOnline geeft ook aan welke documenten nog ontbreken bij de installatie om gecertificeerd of opgeleverd te kunnen worden.

Praktisch voor de beheerder BMI

De beheerder BMI kan maandelijks gebruik maken van een digitaal beheerformulier, conform de NEN2654. LogboekenOnline geeft bij dit beheer automatisch aan of er een handleiding of installatietekening van de brandmeldinstallatie aanwezig is.

Gemak voor overige leveranciers

Onderhoudsbonnen en looplijsten van bijvoorbeeld brandblussers en nood- en vluchtwegverlichting worden rechtstreeks geüpload en geplaatst op de locatie. U heeft hierdoor geen overbodige print- en posthandelingen meer.

Overzichtelijk voor de facilitair manager

Overzicht is cruciaal. Al uw leveranciers plaatsen, onafhankelijk en onzichtbaar voor elkaar, hun documenten in uw locaties. In LogboekenOnline heeft u ook ruimte voor uw ontruimingsplan, vluchtweg plattegronden, vergunningen, brieven na controle ‘brandveilig gebruik’, certificaten, et cetera.

Het logboek geeft automatisch een seintje aan u, de installateur en beheerder wanneer het maandelijks beheer plaats dient te vinden, wanneer onderhoudstermijnen naderen en wanneer er een storing wordt gemeld.

Compleet voor uw hoofd BHV

De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden, en tekeningen van installaties zijn direct en met één druk op de knop in te zien. Ontruimingsplannen kunnen vanuit LogboekenOnline verzonden worden aan nieuwe medewerkers of bezoekers.

Perfect voor controlerende instanties

Op de brandmeldinstallatie is een sticker met een QR-code en een servicecode aangebracht. De (QR) Quick Response-code is te scannen met behulp van een tablet of smartphone met internetverbinding. U heeft dan direct toegang tot de meest opgevraagde gegevens zoals logboek, certificaten, rapport van oplevering en een jaaroverzicht van het uitgevoerde beheer conform NEN2654. Om toegang te krijgen met een gewone PC voert u de servicecode in op de website van LogboekenOnline. U kunt zelfs het complete logboek naar uw mailadres laten verzenden, LogboekenOnline maakt er dan automatisch een handig pdf-bestand van.

Uitgelezen gemak voor uw verzekeringsmaatschappij

Ook uw verzekeraar is verguld met deze nieuwe ontwikkeling. In elke situatie blijven de actuele gegevens beschikbaar, beoordeelbaar en kunnen niet verloren gaan. LogboekenOnline is het logboek dat niet in rook kan opgaan…

Beveiliging

Het systeem van LogboekenOnline is uitermate goed beveiligd. Gegevens die u uitwisselt met de servers worden versleuteld verzonden, met HTTPS (Hypertekst Transfer Protocol Secure). HTTPS wordt ook gebruikt bij betalingstransacties of bij internetbankieren.

Wilt u een offerte voor één van onze diensten?